04-03-2024. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.


Η περίοδος δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2023-2024 είναι από Δευτέρα 11Μαρτίου έως και Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024.

 

στη διεύθυνση, https://students.duth.gr

 

με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης

 

+ Οι φοιτητές επί πτυχίου πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων)

+ Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει ούτε και να εξεταστεί σ΄αυτό.

+ Μετά την αποστολή της ηλεκτρονική σας δήλωσης και κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, υποχρεούστε να ελέγχετε εάν η δήλωση μαθημάτων σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Παρακαλείστε να μην εισέρχεσθε στην εφαρμογή των Γραμματειών κατά τις ώρες 8:30-10:30 π.μ., λόγω εργασιών συντήρησης του συστήματος.

+ Σημειώνεται ότι, δεν θα δοθεί καμία παράταση εγγράφων και δηλώσεων μαθημάτων.