04-03-2024. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024.


Οι δηλώσεις Διπλωματικών και Διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική  Έρευνα) στο ΤΑΜ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου ως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

 

Οδηγίες σχετικά µε τη δήλωση Διπλωµατικών και Διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα) στο ΤΑΜ, ΔΠΘ:

  1. Οι φοιτητές δηλώνουν την Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα (Διάλεξη) στο 9ο εξάµηνο Σπουδών
  2. Οι φοιτητές δηλώνουν τη Διπλωµατική τους εργασία στο 10ο εξάµηνο σπουδών
  3. Δεν επιτρέπεται η δήλωση Διάλεξης-Διπλωµατικής από φοιτητές που φοιτούν σε µικρότερα από τα αντίστοιχα εξάµηνα όπως αναφέρονται παραπάνω