29-02-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 6004524


Ανακοίνωση έναρξης υποβ. αιτήσεων