20-02-2024. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδ. Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.” για το ακαδ. έτος 2023-2024


6ΜΡΒ46ΨΖΥ1-33Ν Πρόσκληση προκήρυξης