07-02-2024. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


2023-2024_Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_3

2023-2024_ΠΤΥΧΙΑΚΗ-Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_3

Οδηγίες-βήματα για την είσοδο στην εφαρμογή των εξετάσεων εξ αποστάσεως(2)