07-02-2024. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


Σας γνωρίζουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη συνεδρίασή της με αριθμό 9/02-02-2024, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω σχετικά,  αποφάσισε ότι τα μαθήματα της εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 που δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος (από την Πέμπτη 25/01/2024 και έπειτα) θα γίνουν με εξ αποστάσεως ψηφιακά μέσα. Η εξεταστική με ψηφιακά μέσα θα περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που υπολείπονται από το τρέχον Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων της πτυχιακής εξεταστικής, συμπεριλαμβανομένων και των παρουσιάσεων των διπλωματικών και των ερευνητικών εργασιών των φοιτητών. Από την εξ αποστάσεως εξεταστική εξαιρούνται μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα Σχεδιαστηρίου / αρχιτεκτονικών συνθέσεων και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω:

  • Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι, 1ου εξαμήνου
  • Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙΙ, 3ου εξαμήνου
  • Αρχιτεκτονική Σύνθεση V, 5ου εξαμήνου,
  • Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII, 7ου εξαμήνου και
  • Αρχιτεκτονική Σύνθεση IX, 9ου εξαμήνου.

Θα δοθεί η δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα την περίοδο της εξεταστικής Ιουνίου 2023-2024. Κατ’ εξαίρεση οι επί πτυχίω φοιτητές (πέραν του 11ου εξαμήνου) δύναται να συμμετάσχουν στην εξέταση Ιανουαρίου – Φεβρουάριου χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 που αφορά στα πέντε προαναφερόμενα μαθήματα  (δηλ. Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι-ΙΧ) με εξ αποστάσεως ψηφιακά μέσα, έπειτα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Ακολουθεί  νέα ανακοίνωση με το πρόγραμμα εξεταστικής  και οδηγίες-βήματα για την είσοδο στην εφαρμογή των εξετάσεων εξ αποστάσεως