21-12-2023. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024


Η δημόσια παρουσίαση των Διπλωματικών εργασιών και διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική  Έρευνα) για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 θα διεξαχθεί από τις

22 Ιανουαρίου έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2024