01-12-2023. Διαπιστωτική πράξη άγονης διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.66ΚΠ46ΨΖΥ1-57Ω