24-10-2023. ” Ευκαιρίες Εθελοντισμού στο Εξωτερικό || AIESEC ΔΠΘ “


GV Newsletter