Αλλαγή ύλης των κατατακτηρίων εξετάσεων για το Ακαδ. έτος 2023-2024


Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ακ. Έτος 2023-2024, το μάθημα «Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι» καταργείται και μετατρέπεται σε «Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι: Από την προϊστορία έως και τη μεταβυζαντινή Περίοδο».
Ως εκ τούτου, για τις κατατακτήριες εξετάσεις της ύλης της Ιστορίας της Τέχνης αφαιρείται από την εξέταση του μαθήματος