28-09-2023. “Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής νέων μελών στην εθελοντική ομάδα του UN SDSN Youth Greece -Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Νέων Ελλάδος”.


Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα του UN SDSN Youth Greece._