Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων σε θεματική συνεδρία στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου της European Association for Urban History (EAUH), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ostrava


πρόσκληση υποβολής περιλήψεων σε θεματική συνεδρία