21-09-2023. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024


Τα μαθήματα ξεκινάνε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024.

Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_1ο Εξάμηνο

Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_3ο Εξάμηνο

Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_5ο Εξάμηνο

Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_7ο Εξάμηνο

Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_9ο Εξάμηνο