Διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Τεχνολογία”


Διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος.pdf