13-09-2023. 2η παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Παράταση ηλεκτρονικής εγγραφής