06-09-2023. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


Γνωρίζεται ότι παρατείνεται η προθεσμία παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών και Διαλέξεων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 13 Οκτωβρίου.