31-08-2023. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Α’ ΕΤΩΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.


Δελτίο τύπου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 30-08-23 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση