23-06-2023. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2023-2024


Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα. Ω8ΣΝ46ΨΖΥ1-ΝΒ7

ΑΙΤΗΣΗ