16-06-2023. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.


Η δημόσια παρουσίαση των Διπλωματικών εργασιών και Διαλέξεων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, θα διεξαχθεί από 01 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 με φυσική παρουσία (δια ζώσης).