13-06-2023. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Ανακοίνωση για τον καθαρισμό των χώρων του Τμήματος