15-05-2023. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Η δημόσια παρουσίαση  των Διπλωματικών εργασιών και Διαλέξεων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, θα διεξαχθεί από 01 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2023 με φυσική παρουσία (διά ζώσης).