Ανακοίνωση δοκιμαστικών μαθημάτων για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ

 

Σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση  οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα

δοκιμαστικά μαθήματα να εισέλθουν στο χώρο της γραμματείας την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 9:45μμ