21-03-2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για την Πρακτική του ΕΣΠΑ


Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ