20-03-2023. Ενημέρωση προς όλους τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ για τη Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Thinc- Thrace incubator.


Την επόμενη Τετάρτη 22-03 θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης τη Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Thinc- Thrace incubator. Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ δίνει την ευκαιρία σε νέους entrepreneurs να κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα πράξη με τη βοήθεια ειδικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών σε νέες, εξοπλισμένες εγκαταστάσεις εντός της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ. Πληροφορίες από εκπροσώπους της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας στο μάθημα της πρακτικής την Τετάρτη 22-03 στις 3 μ.μ.