Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450


έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ.