Στελέχωση της φοιτητικής ομάδας που θα εκπροσωπήσει το ΔΠΘ στον διαγωνισμό iGEM του MIT


igem_recruitment