Ανακοίνωση για το μάθημα “Ψηφιακές Αναπαραστάσεις ΙΙ”


Το μάθημα “Ψηφιακές Αναπαραστάσεις ΙΙ” δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2023,  αλλά την επόμενη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023