01-02-2023. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023


       

Η περίοδος δήλωσης μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-2023 είναι από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023.

στη διεύθυνση, https://students.duth.gr

με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης

-Οι φοιτητές επί πτυχίου πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων)

-Ο/Η Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει ούτε και να εξεταστεί σ΄αυτό.

-Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής σας δήλωσης και κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, πρέπει να ελεγχθεί εάν η δήλωση μαθημάτων σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. να μην εισέρχεστε στην εφαρμογή των Γραμματειών κατά τις ώρες 8:30-10:30 π.μ., λόγω εργασιών συντήρησης του συστήματος.

Σημειώνεται ότι, δεν θα δοθεί καμία παράταση εγγράφων και δηλώσεων μαθημάτων.