01-02-2023. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023.


Η περίοδος δηλώσεων Διπλωματικών και Διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα) στο ΤΑΜ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου ως και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.

 Επισημαίνονται τα παρακάτω:

  1. Η Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα (Διάλεξη) δηλώνεται από τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου και άνω.
  2. Η Διπλωματική εργασία δηλώνεται από τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου και άνω.
  3. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα δύο φορές το χρόνο να δηλώσουν τη Διπλωματική εργασία και τη Διάλεξη (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα).

Γνωστοποιείται ότι στην αρχή κάθε εξαμήνου αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.