Ορισμός ημερομηνιών εξέτασης διπλωματικών εργασιών και διαλέξεων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2022-2023


Η δημόσια παρουσίαση των Διπλωματικών εργασιών και διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική  Έρευνα) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα διεξαχθεί από τις

16 Ιανουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου 2023