ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ


Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων με ΑΔΑ ​​67ΜΖ46ΨΖΥ1-01Ο