30-11-2022. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Π.Θ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΩΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ