25-11-2022. Πρόσκληση. Πέμπτη (5η) Έκτακτη Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θράκης.


Πρόσκληση. Πέμπτη (5η) Έκτακτη Συνεδρίαση.pdf