«Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές -ακαδ. Έτος 2020-2021»


1.21-11-2022 ΕΚΟ5 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2020 21 6ΤΞ546ΜΤΛΗ-ΕΣΒ