18-11-2022. ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΣΥΠ


Η ΔοΣυΠ – Παράρτημα Ξάνθης διεξάγει ομαδικό εργαστήριο με θέμα: “Οι εαυτοί μας – τους ανακαλύπτουμε ή τους χρίζουμε;”

Η περίοδος των φοιτητικών χρόνων συνοδεύεται συχνά και από μία αναζήτηση του “πραγματικού εαυτού”. Υπάρχει ο “πραγματικός εαυτός”  ή πρόκειται για μία  διαδικασία δόμησης ενός νέου εαυτού κινούμενου προς την αυτονομία;
Το ταξίδι αυτό ξεκινάει πολλές φορές με μία σειρά αναρωτήσεων: «Ποια είμαι; Πού βαδίζω; Πού πάω; To be or not to be!!».
Σκοπός του εργαστηρίου είναι σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας να παρουσιαστούν εργαλεία, ώστε να σχεδιαστούν οι κατάλληλοι προσωπικοί χάρτες και να προετοιμαστούν οι απαραίτητες αποσκευές για να φτάσουμε στη Ρώμη μας: αναγνώριση και συμφιλίωση με τις ανάγκες μας, σχέσεις με σημαντικούς άλλους, πολλαπλός εαυτός, αξίες, ατομικός και κοινωνικός εαυτός.