21-10-2022. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.


9ΞΧ646ΨΖΥ1-1ΜΩ (ΑΔΑ)τελ