10-10-2022. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ