03-10-2022. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΤΡΙΤΗ (3Η) ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ. ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Πρόσκληση. Τρίτη (3η) Έκτακτη Συνεδρίαση.pdf