03-10-2022. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ