30-09-2022 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Η περίοδος δήλωσης μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-2023  είναι από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως και Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.

στη διεύθυνση, https://students.duth.gr

με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης

 

  • Οι φοιτητές επί πτυχίω πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων)
  • Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.
  • Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής σας δήλωσης και κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, υποχρεούστε να ελέγχετε εάν η δήλωση μαθημάτων σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Παρακαλείστε να μην εισέρχεσθε στην εφαρμογή των Γραμματειών κατά τις ώρες 8:30-10:30 π.μ., λόγω εργασιών συντήρησης του συστήματος.
  • Σημειώνεται ότι, δεν θα δοθεί καμία παράταση εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων.