27-09-2022. Πρόσκληση δεύτερης (2ης) Έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θράκης.


Πρόσκληση. Δεύτερη (2η) Έκτακτη Συνεδρίαση.pdf