20/09/2022 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_1ο εξάμηνο (3)

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_3ο εξάμηνο

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_5ο εξάμηνο

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_7ο εξάμηνο

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_9ο εξάμηνο