12-09-2022. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021, ΑΠΟ ΤΑ ΈΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.


ΑΦΟΙ ΖΩΣΙΜΑ ΑΔΑ.pdf