12/09/2022 Κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία.


Ορκωμοσία διπλωματούχων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος μας που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Φεβρουαρίου και τον Ιούνιο 2022 και όλοι όσοι δεν έλαβαν μέρος σε προηγούμενες ορκωμοσίες μπορούν να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 13/9/2022 έως 26/09/20 τα δικαιολογητικά της ορκωμοσίας:

 1. Αίτηση συμμετοχής στην Ορκωμοσία ( στο τέλος της ανακοίνωσης )
 2. το καταθετήριο πληρωμής για την έκδοση παπύρου (πληροφορίες στο τέλος της ανακοίνωσης) ή την υπεύθυνη δήλωση για τη μη έκδοσή του ( επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης )

Τα παραπάνω να αποσταλούν στο e-mail info@arch.duth.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση  για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί  μέχρι τις 26/09/2022  οι εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

 • Βιβλιοθήκη (διάλεξη και διπλωματική εργασία)
 • Φοιτητική Εστία (να μην υπάρχει στέγαση εφόσον έγινε χρήση)
 • Επιστροφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας, αποστολή της δήλωσης απώλειας.

Οι διπλωματούχοι την ημέρα της ορκωμοσίας θα παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Αντίγραφο διπλώματος
 • Βεβαίωση Η/Υ
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Παράρτημα Διπλώματος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) για όσους έχουν εισαχθεί στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
 • Βεβαίωση Integrated master
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας (μόνο άρρεν)

Έκδοση διπλώματος σε περγαμηνή (ΠΑΠΥΡΟΣ)

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν την έκδοση του διπλώματος σε περγαμηνή (πάπυρος) θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

 • Κατάθεση του ποσού των πέντε (5) ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιολόγησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δ.Π.Θ. GR88 0172 3530 0053 5304 5938 717 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία «Έκδοση μεμβράνης πτυχίου και το όνομα του/της αποφοίτου.
 • Η αποστολή του καταθετηρίου πληρωμής – μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας- στο e-mail info@arch.duth.gr

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την έκδοση του πτυχίου σε μεμβράνη παρακαλούμε να αποστείλετε στη Γραμματεία μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά μία Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov . gr όπου να δηλώνετε τη μη έκδοση.  

Η ανακοίνωση για την Ορκωμοσία θα γίνει κατόπιν ορισμού του νέου Κοσμήτορος στην Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για ορκωμοσία

Υπογραφές από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για απόκτηση Διπλώματος