Διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις-Ειδική Κτιριολογία”


Ανακοίνωση δοκιμαστικών (002)