06-09-2022. Παράταση παρουσιάσεων των Διπλωματικών και Διαλέξεων.


Παρατείνεται η περίοδος παρουσιάσεων των Διπλωματικών εργασιών και Διαλέξεων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, ως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.