02-09-2022. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (1ΗΣ) ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ.


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση πρώτης (1ης) Έκτακτης Συνεδρίασης.pdf