ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΖΥΓΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ


αφίσα και πρόγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα:
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΖΥΓΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διοργάνωση από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου ως το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

Αφίσα με το πρόγραμμα

Αφίσα Φοιτητικό εργαστήριο