15-06-2022. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (24ΗΣ) ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


Πρόσκληση 24ης Έκτακτης Συνεδρίασης.pdf