31-05-2022. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (22ΗΣ) ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


Πρόσκληση (22ης) έκτακτης Συνεδρίασης .pdf